ASİSTAN KONGRE DESTEĞİTÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ ÇEVRİMİÇİ KONGRESİ,
TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KONGRE DESTEĞİ YÖNERGESİ

Türk Rinoloji Derneği Çevrimiçi Kongresi sırasında 100 tıpta uzmanlık öğrencisine (TUÖ) kongre kayıt desteği verilecektir. Destek koşullarını sağlayan adaylardan en yüksek toplam değerlendirme puanını alan ilk 100 TUÖ’ne bu destek sağlanacaktır. Destek alabilmek için aşağıda tanımlanan şekilde başvuru yapılmalı ve belirtilen koşullar sağlanmalıdır;

I. Destek Başvurusu yapacak aday için koşullar;

a. Adayın 31 Ocak 2021 tarihinden önce Türkiye’deki KBB BBC eğitim kliniklerinin birinde (üniversite veya eğitim ve araştırma hastanesi) TUÖ olarak çalışmalıdır.
b. Türk Rinoloji Derneği veya Kongre web sayfasında bulunan “TUÖ Başvuru Formu” doldurulmalı ve form üniversitelerde anabilim dalı başkanı, eğitim araştırma hastanesi sorumlusu tarafından imzalanmalıdır.
c. Madde b de konusu geçen imzalı form PDF formatında trdkongre@valor.com.tr adresine mail olarak gönderilmelidir.

II. Destek almak için önerilen çalışmanın karşılaması gereken koşullar;

a. Çalışma sözel veya poster sunumu olabilir. Başvuru sahibi çalışmada ilk isim olmalıdır.
b. Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya sunulmamış olmalıdır.
c. Destek dağıtımında tüm eğitim kliniklerini kapsamak hedeflenmektedir. Ancak kontenjan açığı olması durumunda puanlama dikkat alınarak isimler belirlenecektir.